Iowa Senator A. Erskine proposes auto safety check

Long Title: 
Iowa Senator A. Erskine proposes auto safety check
Location: 
5:03
Citation Date: 
Friday, February 5, 1971