Iowa State trapshooting tournament at Cedar Falls

Long Title: 
Iowa State trapshooting tournament at Cedar Falls
Location: 
1S:5
Citation Date: 
Sunday, July 28, 1968